Kde nás nájdete

Svetloprezivot.sk
Ako kontaktnú adresu uveďte:
Legs spol. s r.o.
P.O.Box 46 D
949 01 Nitra
Slovensko

IČO 36762474
IČ DPH SK 2022366247
SK87 1100 0000 0029 2283 5724 SWIFT TATRSKBX
Telefonické kontakty

Objednávky, reklamácie:
+421 911 406 200

Objednávky, reklamácie:
+421 911 406 500

Kontaktný formulár